Kamerabevakning hos WE Sigtuna AB

WE Sigtuna AB med anläggningarna WE Sigtuna, WE Stadsängarna, WE Arlandastad och WE Padel Sigtuna, har kamerabevakning i syfte att öka tryggheten för vår personal och våra medlemmar, skydda våra tillgångar samt förhindra och utreda brott (t.ex. snatteri, stölder, otillåten inpassering och skadegörelse).

Det är enbart publika ytor som kamerabevakas hos anläggningar inom WE Sigtuna AB. WE genomför ingen ljudupptagning i samband med bevakningen. Vår regel är att material sparas i 14 dagar (2 veckor), därefter raderas det per automatik om det inte finns goda skäl att spara materialet längre, exempelvis när det ingår i en polisutredning.

Våra medlemmars integritet är viktig för oss. Därför är det enbart utvalda personer på WE som kommer att ha tillgång till det filmade materialet och det kommer enbart att användas vid brott eller misstanke om brott.

Rättigheter

Som bevakad har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att kräva registerutdrag, rättelse av felaktiga uppgifter, anonymisering eller radering av uppgifter. All begäran om att utöva rättigheterna mailas till info@wehalsa.se. Ärenden tilldelas sedan ansvarig GDPR-supervisor som verkställer

  • Helhetsansvar Verksamhets Chef
  • BRP Verksamhets Chef
  • Playtomic Verksamhets Chef
  • Mailchimp Verksamhets Chef

Vår handläggningstid är 30 dagar från att vi mottagit din begäran och vi kommer då att uppfylla den om vi inte är skyldiga enligt lag att handla på annat sätt. 

Som bevakad kan du klaga på övervakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.