SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER FÖR WE

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa medlemmar, besökande och padelspelare (nedan benämnda som gäster) på alla våra anläggningar.

På WE värdesätter vi att skapa en atmosfär av trivsel, ordning och reda samt helt och rent som vi vet att alla som besöker oss kommer att värdesätta.

Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna vår personal. Har du synpunkter på vårt jobb, eller vill påpeka ett problem så mejla oss gärna: info@wehalsa.se

 

ALLMÄNNA REGLER:

 1. Gäster ska alltid följa de anvisningar som ges av vår personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på våra anläggningar.

 2. Gäster ska alltid använda lämpliga träningskläder för den anläggning och aktivitet man genomför, som till exemel funktionella kläder som är anpassat för träning. Användandet av träningsskor (avsedda för innebruk) är obligatoriskt, förutom vid enstaka stationer eller vissa gruppträningsklasser, såsom Core, Yoga och Soma Move.

  Har du frågor eller undrar vad som är lämpligt, kontakta oss.

 3. De skor du kommer till våra anläggningar med, tar du alltid av vid skogränsen.

 4. På WE tränar alla från 11-15 år tillsammans med en myndig person. Från det år man fyller 16 är man välkommen att träna på egen hand (för 2022 innebär det födda 2006, för 2023 födda 2007 osv).

 5. Våra medlemmar är skyldiga att anmäla om man inte längre är behörig att ha ett visst medlemskap/ett visst pris. T ex, inte längre är student, eller har rätt till FAR osv.

 6. Medlem ska efter avslutat medlemskap återlämna sitt armband.

 7. Alla medlemmar ska fotograferas för sin egen och andras trygghet och säkerhet.

 8. Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol i våra lokaler.

 9. Gäster skall lämna anläggningen senast vid tidpunkt för stängning. OM larmet aktiveras så kommer gästen att debiteras en kostnad på 5000 kr.

 10. Gäster får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor eller tjänster på WE.

 

ORDNINGSREGLER:

Oavsett ålder är det viktigt att tänka på hur man uppför sig när man tränar och ta i beaktning:

 1. Att man alltid torkar av utrustningen efter sig med våra Wipes.

 2. Att tänka på miljön och använda begränsat antal handdukar och wipes under din träning.

 3. Att man aldrig blockerar ytor genom att sitta på bänkar och uppta utrymme för de som vill träna.

 4. Att aktivt tänka på att man under tiden man vilar så kan andra gäster använda samma utrustning.

 5. Att man inte hänger i grupp så att utrustning blockeras, sprid gärna ut er så att alla får tillgång till allting.

 6. Att alltid ställa tillbaka utrustningen där den stod eller där den ska stå.

 7. Att man fokuserar på sin träning när man är på gymmet eller på ett pass.

 8. Att man, oavsett pandemi, håller avstånd och ger alla gäster möjlighet att få en bra träningsupplevelse.

 9. Att man, oavsett pandemi, tvättar händerna vid ankomst till WE och ser till att använda handsprit där det finns tillgängligt.

 10. Att alltid ha ett beteende som inger respekt för personal, andra gäster samt anläggningens utrustning.

 11. I våra lounger så gäller:

  • Sätt dig gärna och koppla av i sofforna men inte i svettiga kläder.

  • Låna gärna böcker från bokhyllan, men ställ tillbaka.

  • Ställ kaffekoppar och glas i disken och glöm inte dina tillhörigheter.

 

DOPING OCH DROGER:

WE tar tydligt avstånd från doping och droger. WE:s definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras av WADA. WE:s antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.
En, av WE:s godkänd tredje part, har rätt att på WE:s anläggning genomföra oannonserade dopingtester.

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE FÖLJER REGLERNA:
WE behåller rätten att stänga av gästen eller medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtal med omedelbar verkan om personen bryter mot ovanstående regler, samt i förekommande fall rikta krav på skadestånd mot gästen.


TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER!