SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER FÖR WE.

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa medlemmar, besökande och padelspelare (nedan benämnda som gäster) på alla våra anläggningar.På WE värdesätter vi att skapa en atmosfär av trivsel, ordning och reda samt helt och rent som vi vet att alla som besöker oss kommer att värdesätta. Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna vår personal. Har du synpunkter på vårt jobb, eller vill påpeka ett problem så mejla oss gärna: info@wehalsa.se 

ALLMÄNNA REGLER:

 1. Gäster ska alltid följa de anvisningar som ges av vår personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på våra anläggningar.
 2. Gäster ska alltid använda lämpliga träningskläder för den anläggning och aktivitet man genomför, som till exempel funktionella kläder som är anpassat för träning. Användandet av träningsskor (avsedda för innebruk) är obligatoriskt, förutom vid enstaka stationer eller vissa gruppträningsklasser, såsom Core, Yoga och Soma Move.Har du frågor eller undrar vad som är lämpligt, kontakta oss.
 3. Du får inte träna utan tröja på WE Sigtuna och WE Stadsängarna.
  Sporttopp går bra.
 4. De skor du kommer till våra anläggningar med, tar du alltid av vid skogränsen och ställer i skohyllan.
 5. På våra anläggningar råder kalk/chalkförbud. Kalk får endast användas i vår CrossFit-box på WE Arlandastad.
 6. Medlemmar ska alltid bära/ha med sig sitt medlemsarmband och checka in vid ankomst till våra anläggningar.
 7. På WE tränar alla från 11-15 år tillsammans med en myndig person som ansvarar för att den underårige lever upp till ordningsreglerna. Den myndige personen måste alltid vara på gymmet samtidigt som den underårige och vid kontroll ska dennes identitet och medlemskap kunna styrkas. Den underårige ska ha giltigt WE-medlemskap eller betala för engångsträning, 295 kr.
  Från det kalenderår man fyller 16 är man välkommen att träna på egen hand. Det är alltid målsman för den underårige som har det yttersta ansvaret för att ordningsreglerna efterlevs. Om dessa inte efterlevs kan både den underårige och ansvarige få sina medlemskap uppsagda.
 8. För barn som är yngre än 11 år erbjuder vi, med godkännande av personal, att få vara med förälder eller målsman i vår lounge när hen tränar eller spelar padel/golf. Syftet med det är att möjliggöra mer träning för småbarnsföräldrar om alternativet är ingen träning. Det hela bygger dock på att vi respekterar de andra som tränar och är på plats. Det innebär att man endast får lämna barn (oavsett ålder) utan uppsyn om beteende som inte kan uppfattas som störande används. Exempel på störande beteenden är springa, leka högljutt, skrika, använda egendomens utrustning eller likande. I dessa fall får man avbryta sitt träningspass. Missbruk kan leda till att godkännandet återkallas, och att de kostnader på skador som eventuellt uppstår kan komma att debiteras den person över 18 år som har genomfört bokningen.
 9. Man får spela padel och golf utan målsman från det år man fyller 15 år förutsatt att man kan sköta sig.
  Det är ingen åldersgräns för att spela padel och golf om man har med sig målsman eller annan myndig person som har ansvaret.
  För bokning och betalning som görs via MATCHi-konto måste man vara 18 år. Den som bokar åt personer som är yngre än 18 år ansvarar för bokningen. De kostnader på skador som eventuellt uppstår kan komma att debiteras den person över 18 år som har genomfört bokningen.
 10. Våra medlemmar är skyldiga att anmäla om man inte längre är behörig att ha ett visst medlemskap/ett visst pris. Till exempel inte längre är student, har rätt till FAR och så vidare.
 11. WE är en medlemsklubb och som medlem hos oss är det din skyldighet att reagera på missförhållanden som till exempel:
  – Skadegörelse
  – Nedskräpning
  – När obehöriga medlemmar vistas på gymmet, så kallad plankning.
  – Andra saker som bryter mot den trivsel som våra medlemmar kan förvänta sig.

  Om du inte vill påpeka det på plats så förväntar sig WE att du kontaktar oss och berättar om vad som hänt. Mejla oss på: info@wehalsa.se 
 12. WE´s tekniska utrustning får endast användas av behörig personal.
 13. Endast instruktörer och personliga tränare anställda på WE får instruera och träna medlemmar i våra lokaler, om inte annat är överenskommet.
   
 14. Du får inte marknadsföra/sälja egna eller annans varor/tjänster på WE utan godkännande.
 15. Medlem ska efter avslutat medlemskap återlämna sitt armband.
 16. Alla medlemmar ska fotograferas för sin egen och andras trygghet och säkerhet.
 17. Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol i våra lokaler.
 18. Gäster skall lämna anläggningen senast vid tidpunkt för stängning. OM larmet aktiveras och utryckning av väktare sker så kommer gästen att debiteras utryckningskostnaden om 9000 kr. Om personal från WE tillkallas p.g.a. att en gäst eller flera inte har lämnat anläggningen i enlighet med våra öppettider, så debiteras en kostnad på 2000 kr per person.
 19. Obehöriga besök på WE, alltså icke medlemmar som tränar på gymmet, kommer att betraktas som olaga intrång polisanmälas. Detsamma gäller icke behöriga personer i vår padelhall.

ORDNINGSREGLER:

Oavsett ålder är det viktigt att tänka på hur man uppför sig när man tränar och ta i beaktning:

 1. Att man alltid torkar av utrustningen efter sig med våra Wipes.
 2. Att tänka på miljön och använda begränsat antal handdukar och wipes under din träning.
 3. Att man aldrig blockerar ytor genom att sitta på bänkar och uppta utrymme för de som vill träna.
 4. Att aktivt tänka på att man under tiden man vilar så kan andra gäster använda samma utrustning.
 5. Att man inte hänger i grupp så att utrustning blockeras, sprid gärna ut er så att alla får tillgång till allting.
 6. Att alltid ställa tillbaka utrustningen där den stod eller där den ska stå.
 7. Att man fokuserar på sin träning när man är på gymmet eller på ett pass.
 8. Att man, oavsett pandemi, håller avstånd och ger alla gäster möjlighet att få en bra träningsupplevelse.
 9. Att man, oavsett pandemi, tvättar händerna vid ankomst till WE och ser till att använda handsprit där det finns tillgängligt.
 10. Att alltid ha ett beteende som inger respekt för personal, andra gäster samt anläggningens utrustning.
 11. I våra lounger så gäller:
  • Sätt dig gärna och koppla av i sofforna men inte i svettiga kläder.
  • Låna gärna böcker från bokhyllan, men ställ tillbaka.
  • Ställ kaffekoppar och glas i disken och glöm inte dina tillhörigheter.

DOPING OCH DROGER:
WE tar tydligt avstånd från doping och droger. WE:s definition på doping är användande av prestationshöjande illegala medel, och som vidare definieras av WADA. WE:s antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.
En, av WE:s godkänd tredje part, har rätt att på WE:s anläggning genomföra oannonserade dopingtester.

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE FÖLJER REGLERNA:
WE behåller rätten att stänga av gästen eller medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtal med omedelbar verkan om personen bryter mot ovanstående regler, samt i förekommande fall rikta krav på skadestånd mot gästen.
Om material, utrustning eller maskiner på våra anläggningar går sönder på grund av ett felaktigt beteende eller agerande av en medlem/besökare/kund/ eller anhörig som inte tränar – så förbehåller sig WE rätten att debitera personen den faktiska kostnad som uppstår, inklusive arbetskostnad. Alternativt rätten att rikta kostnaden för den självrisk som ett försäkringsbolag kan debitera bolaget.

TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER!