SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER FÖR WE

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa medlemmar, besökande och padelspelare (nedan benämnda som gäster) på alla våra anläggningar.

På WE värdesätter vi att skapa en atmosfär av trivsel, ordning och reda samt helt och rent som vi vet att alla som besöker oss kommer att värdesätta.

Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna vår personal. Har du synpunkter på vårt jobb, eller vill påpeka ett problem så mejla oss gärna: info@wehalsa.se

 

ALLMÄNNA REGLER:

 1. Gäster ska alltid följa de anvisningar som ges av vår personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på våra anläggningar.

 2. Gäster ska alltid använda lämpliga träningskläder för den anläggning och aktivitet man genomför, som till exempel funktionella kläder som är anpassat för träning. Användandet av träningsskor (avsedda för innebruk) är obligatoriskt, förutom vid enstaka stationer eller vissa gruppträningsklasser, såsom Core, Yoga och Soma Move. Tofflor är tillåtet som skor under träningspass.

  Har du frågor eller undrar vad som är lämpligt, kontakta oss.

 3. De skor du kommer till våra anläggningar med, tar du alltid av vid skogränsen och ställer i skohyllan.

 4. På våra anläggningar råder kalk/chalkförbud. Kalk får endast användas i vår CrossFit-box på WE Arlandastad.

 5. Från det kalenderår man fyller 16 är man välkommen att träna på egen hand (för 2023 innebär det födda 2007, för 2024 födda 2008 osv). Det är alltid målsman för den underårige som har det yttersta ansvaret för att ordningsreglerna efterlevs. Om dessa inte efterlevs kan både den underårige och ansvarige få sina medlemskap uppsagda. Den underårige ska ha giltigt WE-medlemskap eller betala för engångsträning, 200 kr.

 6. På WE tränar alla från 11-15 år tillsammans med en myndig person som ansvarar för att den underårige lever upp till ordningsreglerna. Den myndige personen måste alltid vara på gymmet samtidigt som den underårige och vid kontroll ska dennes identitet och medlemskap kunna styrkas. Den underårige ska ha giltigt WE-medlemskap eller betala för engångsträning, 200 kr.

 7. För barn som är yngre än 11 år erbjuder vi, med godkännande av personal, att få vara med förälder eller målsman i vår lounge när hen tränar. Syftet med det är att möjliggöra mer träning för småbarnsföräldrar om alternativet är ingen träning. Det hela bygger dock på att vi respekterar de andra som tränar och är på plats. Det innebär att man endast får lämna barnen utan uppsyn om beteende som inte kan uppfattas som störande används. Exempel på störande beteenden är springa, leka högljutt, skrika eller likande. I dessa fall får man avbryta sitt träningspass. Missbruk kan leda till att godkännandet återkallas.

 8. Man får spela padel och golf utan målsman från det år man fyller 12 år förutsatt att man kan sköta sig.
  Det är ingen åldersgräns för att spela padel och golf om man har med sig målsman eller annan myndig person som har ansvaret.
  För bokning och betalning som görs via MATCHi-konto måste man vara 18 år. Den som bokar åt personer som är yngre än 18 år ansvarar för bokningen.

 9. Våra medlemmar är skyldiga att anmäla om man inte längre är behörig att ha ett visst medlemskap/ett visst pris. Till exempel inte längre är student, har rätt till FAR och så vidare.

 10. WE är en medlemsklubb och som medlem hos oss är det din skyldighet att reagera på missförhållanden som till exempel:
  – Skadegörelse
  – Nedskräpning
  – När obehöriga medlemmar vistas på gymmet, så kallad plankning.
  – Andra saker som bryter mot den trivsel som våra medlemmar kan förvänta sig.

  Om du inte vill påpeka det på plats så förväntar sig WE att du kontaktar oss och berättar om vad som hänt. Mejla oss på: info@wehalsa.se 

 11. WE´s tekniska utrustning får endast användas av behörig personal.

 12. Medlem ska efter avslutat medlemskap återlämna sitt armband.

 13. Alla medlemmar ska fotograferas för sin egen och andras trygghet och säkerhet.

 14. Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol i våra lokaler.

 15. Gäster skall lämna anläggningen senast vid tidpunkt för stängning. OM larmet aktiveras och utryckning av väktare sker så kommer gästen att debiteras utryckningskostnaden om 9000 kr. Om personal från WE tillkallas p.g.a. att en gäst eller flera inte har lämnat anläggningen i enlighet med våra öppettider, så debiteras en kostnad på 2000 kr per person.

 16. Gäster får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor eller tjänster på WE.

 17. Obehöriga besök på WE, alltså icke medlemmar som tränar på våra anläggningar, kommer att betraktas som olaga intrång och därmed polisanmälas. Detsamma gäller icke behöriga personer i vår padelhall.

 18. Som WE-medlem har man inte rätt att vistas i padelhallen annat än när man har en tid för padel eller golf inbokad. Då är man välkommen 30 minuter före bokningen och måste lämna lokalen 60 minuter efter bokningens slut.

 19. Har man ej en tid bokad för padel eller golf äger man ej tillträde till padelhallen och dess faciliteter.

ORDNINGSREGLER:

Oavsett ålder är det viktigt att tänka på hur man uppför sig när man tränar och ta i beaktning:

 1. Att man alltid torkar av utrustningen efter sig med våra Wipes.

 2. Att tänka på miljön och använda begränsat antal handdukar och wipes under din träning.

 3. Att man aldrig blockerar ytor genom att sitta på bänkar och uppta utrymme för de som vill träna.

 4. Att aktivt tänka på att man under tiden man vilar så kan andra gäster använda samma utrustning.

 5. Att man inte hänger i grupp så att utrustning blockeras, sprid gärna ut er så att alla får tillgång till allting.

 6. Att alltid ställa tillbaka utrustningen där den stod eller där den ska stå.

 7. Att man fokuserar på sin träning när man är på gymmet eller på ett pass.

 8. Att man, oavsett pandemi, håller avstånd och ger alla gäster möjlighet att få en bra träningsupplevelse.

 9. Att man, oavsett pandemi, tvättar händerna vid ankomst till WE och ser till att använda handsprit där det finns tillgängligt.

 10. Att alltid ha ett beteende som inger respekt för personal, andra gäster samt anläggningens utrustning.

 11. I våra lounger så gäller:

  • Sätt dig gärna och koppla av i sofforna men inte i svettiga kläder.

  • Låna gärna böcker från bokhyllan, men ställ tillbaka.

  • Ställ kaffekoppar och glas i disken och glöm inte dina tillhörigheter.

DOPING OCH DROGER:

WE tar tydligt avstånd från doping och droger. WE:s definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras av WADA. WE:s antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.
En, av WE:s godkänd tredje part, har rätt att på WE:s anläggning genomföra oannonserade dopingtester.

VAD HÄNDER OM JAG INTE FÖLJER REGLERNA:
WE behåller rätten att stänga av gästen eller medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtal med omedelbar verkan om personen bryter mot ovanstående regler, samt i förekommande fall rikta krav på skadestånd mot gästen.


TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER!